STANOVISKO ASORKD k přístavbě Muzea umění v Olomouci

Viceprezidentka ASORKD Ing. arch. Marie Švábová se excelentně a s odbornou erudicí zamýšlí nad návrhem přístavby Muzea umění v Olomouci a toto své zamyšlení doplňuje rozšiřujícím článkem, ve kterém pojednává o prioritě prostoru  vázané na kontext v městské zástavbě, což s návrhem úzce souvisí, neboť většina architektů prioritu prostoru zcela ignoruje.

Celým stanoviskem se prolíná důraz na kontext v architektuře, kterým zdůvodňuje nezbytnost hodnocení návrhu dostavby Muzea umění v Denisově ulici v Olomouci především z hlediska její integrace do uličního prostoru. Nejde o nezávislý artefakt. Z vizualizace jasně vyplývá, že navržený objekt rozbíjí celistvost uličního prostoru jiným měřítkem a výrazně odlišným charakterem svých fasád i zastřešení. Nestačí přibližné dodržení výšky zástavby, rozhoduje tu měřítko vnitřního členění celkového objemu i použité materiály. Není to řadový dům, který by souzněl s identitou ulice, ale solitér, bez potřebného vlastního prostoru, který do řadové zástavby nepatří. Samo dodržení počtu původních parcel rozbití uličního prostoru nezabrání – kontext hodnotíme vizuálně, jde o návaznost tvarů. Porušení kontextu znamená porušení identity místa, ztrátu nejcennější hodnoty v městské zástavbě. Z těchto důvodů považujeme novou architektonickou soutěž za nezbytnou. Olomouc za to stojí.

Odkaz na zdroj

Článek je převzatý z webu www.asorkd.cz kde najdete další zajímavé informace o architektuře a urbanismu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *