Odpovědi na otázky ze zastupitelstva

Na jednání zastupitelstva města Olomouce 14.12. jsme položili několik otázek, na které nám odpověděl magistrát města Olomouce ústy Ing. arch. Jany Křenkové z útvaru hlavního architekta města Olomouce.

Položené otázky a odpovědi:

Kdo je ve městě kompetentní za plánování urbánního prostoru a staveb, které zásadně zasahují do veřejného prostoru a jak tato osoba seznamuje veřejnost s výstupy této činnosti?

Na tuto otázku přímá odpověď nepřišla, ale z kontextu je zřejmé, že hlavní kompetenci v uvedené oblasti má paní Ing. arch. Jana Křenková, vedoucí oddělení útvaru hlavního architekta, který je zařazen pod Odbor strategie a řízení.

Jak studie SEFO odpovídá koncepci města např. ve vztahu k programu modrozelená infrastruktura?

Bez odpovědi

Je město připraveno spolufinancovat stavbu SEFO v případě, že náklady na stavbu překročí přidělenou částku ze státního rozpočtu? V jaké výši?

SEFO není investiční akcí města, ale Muzea umění Olomouc, jehož zřizovatelem je Ministerstvo kultury. Architektonické řešení stavby obhajuje Muzeum umění na svých webových stránkách  https://muo.cz/architektura-pro-sefo/. Ohledně podrobnějších informací je namístě obrátit se na investora připravovaného záměru.

Dle názoru útvaru hlavního architekta by v případě takto významné stavby měla být uspořádána architektonická soutěž. Takto ostatně postupovalo Muzeum umění  v případě Arcidiecézního muzea, na jehož řešení byla vypsána architektonická soutěž v roce 1998.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *