Výsledky ankety pro olomoucké zastupitele

Od rozeslání naší ankety olomouckým zastupitelům uplynul právě měsíc a tak nastal čas pro její průběžné vyhodnocení.

Anketu jsme zastupitelům rozeslali prostřednictvím předsedů klubů zastupitelů. Celkem jsme oslovili všech 9 předsedů klubů olomouckého zastupitelstva. Na anketní otázky odpověděly kluby: SpOLečně (paní Ivana Plíhalová), ProOlomouc (pan Pavel Grasse) a KDU-ČSL (pan Michal Giacintov). Zastupitelský klub Piráti a starostové předal anketní otázky svým zastupitelkám a zastupitelům, jejich odpovědi proto nabízíme samostatně.

A jaké jsou názory olomouckých zastupitelů na problematiku SEFO?
Projděte si jejich odpovědi na celkem šest otázek.

 
previous arrow
Otázka 1 z 6

Jak vnímáte záměr vybudovat Středoevropské fórum v Olomouci?

SpOLečně

Záměr vybudovat Středoevropské muzeum v Olomouci vnímáme jako skvělou příležitost, jak obohatit nejen naše město, ale celou Českou republiku o jedinečný projekt moderního a současného umění.

ProOlomouc

Pozitivně, skvělý nápad.

KDU-ČSL

Je to pro Olomouc historická příležitost, kdy může vzniknout nová moderní budova spojená s galerijní funkcí

Hynek Melichar
(Piráti a Starostové)

Samotný záměr je chvályhodný, žádoucí a plně jej podporuji. Má potenciál přivést do Olomouce kulturní instituci výrazně nadregionálního významu. Olomouc je svým bohatým historickým, kulturním a uměleckým dědictvím pro SEFO ideálním místem.

Marek Zelenka
(Piráti a Starostové)

Nesmírně se na to těším, Olomouc to pozvedne kulturně i významově, jak si zaslouží.

Andrea Hanáčková
(Piráti a Starostové)

Je skvělé, že dlouhodobě pan ředitel Zatloukal tuto myšlenku nesl, zároveň budoval rozsáhlé sbírky a podařilo se mu vytvořit respektovanou instituci, tím pádem i získat kontakty na kolegyně a kolegy z okolních zemí. Výstava Rozlomená doba dobře ukázala obrovský potenciál Olomouce jako možného centra středoevropského výtvarného prostoru. Stejně tak právě tato výstava ukázala možnosti a limity výstavních možností stávajících sálů Muzea umění. Mluvím o té zvláštní konstrukci úzkých uliček uvnitř hlavní lodi, do níž se sice podařilo instalovat obrovské množství artefaktů, zároveň ale znemožnila odstup a vzdušnost, kterou většina děl moderního umění potřebuje. Argument úzkých, špatně osvětlených prostor nevýhodných z hlediska současných trendů ve výstavnictví je nejčastější odbornou výhradou vůči projektu arch. Šépky.

Jakub Knápek
(Piráti a Starostové)

Pozitivně. Koncept SEFO - galerie poválečného středoevropského umění z obou stran železné opony - je ambiciózní projekt, který do historické a univerzitní Olomouce patří.

Radmila Prchal Pavlíčková
(Piráti a Starostové)

Pozitivně. Jedná se o užitečný záměr, Olomouc jako tradiční centrum kultury a vzdělání si další instituci prezentující (interpretující) minulost do svého portfolia zaslouží.

Viktor Tichák
(Piráti a Starostové)

Záměr je jednoznačně dobrý. Je třeba nebát se velkých cílů. Chybějící ambice by pro město velikosti Olomouce znamenaly, že se časem stane pouze administrativním centrem. SEFO je jednou z možností, jak v Olomouci vytvořit něco nového, velkého, lákavého pro návštěvníky.

Otázka 2 z 6

Jak na vás působí návrh budovy SEFO, jak je známý z nákresů, modelů a virtuálních modelací arch. Šépky, které jsou zveřejňovány Muzeem umění Olomouc?

SpOLečně

Je to mimořádný projekt, který zachovává původní půdorysy pěti domů, které v těchto místech až do roku 1969 stály, ale zároveň je zpracován moderním způsobem, který plně vyhovuje potřebám muzea, co se týče výstavních prostor i depozitáře. Svým vzhledem jistě přiláká uměnímilovné návštěvníky nejen z Olomouce, ale i z jiných koutů naší země a stoprocentně i ze zahraničí.

ProOlomouc

Šépkův návrh vnímají zastupitelé ProOlomouc různě. Od těch, co jej vítají jako budovu, která Olomouc oživí a přitáhne pozornost návštěvníků, až po kritické hlasy o účelnosti vnitřního uspořádání, vnější formy i realizovatelnosti stavby.

KDU-ČSL

Návrh je bezesporu moderní, originální a jedinečný, ale do daného prostoru nevhodný. Budí rovněž četné pochybnosti o své funkčnosti, chybné vnitřní koncepci, technické proveditelnosti, energetické náročnosti atd.

Hynek Melichar
(Piráti a Starostové)

Návrh je kontroverzní a už přes deset let budí značné vášně mezi odbornou i laickou komunitou. Což je v zásadě dobře. Osobně se mi líbí některé ideové prvky návrhu – např. kopírování původních úzkých středověkých domů, které zde kdysi stály. Celkově však s návrhem zcela nesouzním. Ne snad proto, že bych si nedovedl představit soudobou architekturu v historickém jádru města, ale domnívám se, že skutečně moderní architektura jde jiným, méně brutalistickým, směrem. A SEFO je obrovskou příležitostí postavit v Olomouci něco architektonicky fenomenálního. Především se pak obávám, že navržené prostory nebudou svým atypickým tvarem nejvhodnější pro potřeby výstav zejm. větších uměleckých objektů. Forma zde poněkud potlačuje funkčnost.

Marek Zelenka
(Piráti a Starostové)

Netradičně, ale jak už to u takových staveb bývá, jakmile je postavíte, vypadají docela jinak než na modelech. SEFO není projekt pro výstavní galerii, ale pro středoevropské centrum kultury odrážející totalitní minulost střední Evropy. Tento záměr se z mého pohledu podařilo naplnit.

Andrea Hanáčková
(Piráti a Starostové)

Pořád se mi líbí ideový záměr pěti původních parcel, které jsou v návrhu arch. Šépky zohledněny. Dlouho mi imponoval i zvolený materiál a vizuál návrhu. V posledních dvou letech mi ale zásadně vadí neekologický rozměr celé stavby. S radikálně se zhoršující situací klimatu je mi silně proti mysli představa obrovské hladké betonové stavby umístěné v srdci historické zástavby, v místě, které se při větším teple přehřívá od dubna do října. Vadí mi, že odborná ani laická veřejnost nemohla vedle zajímavého návrhu arch. Šépky posoudit tři až pět dalších relevantních návrhů, které by třeba byly k okolní městské krajině ohleduplnější.

Jakub Knápek
(Piráti a Starostové)

Betonové monolity připomínají obrovské termitiště a do historického centra Olomouce nepatří.

Radmila Prchal Pavlíčková
(Piráti a Starostové)

Působí... otázka osobního vkusu je ošemetná věc, jde-li o hodnocení uměleckého (a tím je i návrh a model) díla. Za velmi důležité kritérium ovšem považuji to, aby nově budované stavby (jakéhokoli charakteru, z veřejných prostředků zvláště) byly udržitelné, preferovaly ekologické materiály a byly maximálně energeticky soběstačné nebo se tomu aspoň blížily. Debata se v minulosti, pokud vím, vedla zejména o tvar, velikost, vizuální vnější podobu, fasádu, urbanistický kontext. Poslední léta ukazují, že se nároky na novostavby ve veřejném prostoru mění - je třeba se daleko podstatněji věnovat právě ohledům na životní prostředí, schopnosti ochlazovat městský vzduch v létě, zadržovat vodu, být energeticky úsporný atd. Popravdě ale nevím, jak je v tomto původní projekt nastaven – oficiální prezentace na webu MUO se o těchto aspektech nezmiňuje.

Viktor Tichák
(Piráti a Starostové)

I když to vypadá, že podoba budovy dělí Olomoučany na ty, kteří se do ní zamilovali, a ty, kteří se při pohledu na návrh otřepou nechutí, osobně patřím k neutrálnímu středu. Snažím se vnímat odbornou diskusi, v níž zaznívají i relevantní negativní názory. Myslím ale, že by takové zaznívaly u každé moderně vyhlížející stavby. Pozitivně na mě působí skutečnost, že budova zaujme oko kolemjdoucího.

Otázka 3 z 6

Projekt SEFO iniciovalo Muzeum umění Olomouc před více než deseti lety. Vzápětí představilo návrh budovy vytvořený architektem Šépkou, aniž proběhla architektonická soutěž. Jak se stavíte k názoru, že stavby financované z veřejných peněz, navíc v historickém centru města, by měly vzejít z otevřené architektonické soutěže?

SpOLečně

Tehdejší rozhodnutí bylo platné podle tehdejšího zákona, který umožňoval zadat studii konkrétnímu architektovi. Zajímavé je, že i když s tím tehdy Česká komora architektů příliš nesouhlasila, dnes tento projekt architekta Šépky plně podporuje, stejně tak jako Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu a speciální komise ustanovená Ministerstvem kultury.

ProOlomouc

Domníváme se, že by měla být vyhlášena nová architektonická soutěž.

KDU-ČSL

Jednoznačně by návrhy podobných staveb měly vždy vzejít z architektonické soutěže.

Hynek Melichar
(Piráti a Starostové)

Návrh na takto významnou stavbu měl jednoznačně vzejít z architektonické soutěže. Bohužel z různých okolností, které jsou mi známy, nebyla realizace soutěže pro Muzeum umění Olomouc jednoduchá už před deseti lety a dnes je již téměř vyloučená. A nebude-li SEFO realizováno podle stávajícího návrhu, dost možná nevznikne vůbec.

Marek Zelenka
(Piráti a Starostové)

Stejně jako MUO i pan Šépka. Architektonická soutěž měla proběhnout, ale shodou nešťastných okolností proběhnout nemohla. Kéž by se taková situace nemusela opakovat a i další veřejné stavby procházely veřejnou architektonickou soutěží. Od návrhu SEFO, pokud vím, ani tak žádná soutěž neproběhla.

Andrea Hanáčková
(Piráti a Starostové)

Donedávna mi všechny odborné autority potvrzovaly, že situace kolem návrhu arch. Šépky byla sice nestandardní, ale jediná možná. Zároveň vím, že přímé zadání „osvědčenému“ tvůrci je jedna z možných cest, jak se ve světě významné stavby realizují. Nyní ale vím, že i v odborných kruzích existují odpůrci Šépkova návrhu a hlavně se zásadně změnila situace finanční, politická a vlastně už i generační – ideově nesou představu SEFO lidé střední generace a starší. Domnívám se, že stojí za to odhlédnout od toho, co se dělo před deseti lety v Muzeu umění a vypsat soutěž na stavbu, která tady má být dalších sto let. Všechny významné stavby financované z veřejných prostředků by měly vzejít z otevřené architektonické soutěže. Malé i větší projekty z Litomyšle i gigantická stavba nádraží v centru Brna budiž Olomouci příkladem.

Jakub Knápek
(Piráti a Starostové)

Architektonická soutěž by měla být automatickým předpokladem pro podobné stavby. Kromě renomovaných architektů by se soutěže mohli zúčastnit i studenti architektury, pro něž by zadání mohlo být i zajímavým tématem seminární či disertační práce.

Radmila Prchal Pavlíčková
(Piráti a Starostové)

Působí... otázka osobního vkusu je ošemetná věc, jArchitektonické soutěže považuji za standardní požadavek. Obávám se nicméně, že v této chvíli nerozumím celé spletité historii; bylo by třeba nastudovat podstatně detailněji argumenty všech stran a zvážit jedinečné okolnosti, za nichž se k jednotlivým krokům postupně přistupovalo, i se závazky, které z toho vyplývaly.

Viktor Tichák
(Piráti a Starostové)

Otázka má dvě roviny: Přímý dotaz je nutno zodpovědět jednoznačně: Ano, stavby financované z veřejných peněz by měly vzejít z otevřené architektonické soutěže. Druhá rovina je směřována opět k budově SEFO. Domnívám se, že architektonická soutěž proběhnout měla (minulý čas), nyní už ale proběhnout nemůže (přítomný čas), aniž by došlo ke zdržení či dokonce stopnutí celého projektu, což bych opravdu nerad.

Otázka 4 z 6

Jste zvoleným zastupitelem města Olomouce. Stavba se připravuje v historickém jádru města, zásadně ovlivní podobu náměstí Republiky a přilehlé Denisovy a Univerzitní ulice. Proč se město k projektu SEFO prakticky nevyjadřuje?

SpOLečně

Toto tvrzení se nezakládá na pravdě. Například v září letošního roku byla prezentace SEFO zařazena na jednání rady města, setkala se s kladným ohlasem, a také byla pozitivně oceněna možnost budoucího zprůchodnění z Koželužské ulice do historického centra města. Navíc Muzeum umění už není příspěvkovou organizací města, patří pod Ministerstvo kultury, takže město Olomouc a Olomoucký kraj se na tomto projektu může pouze podílet.

ProOlomouc

Není. Město dlouhodobě zaostává v této oblasti, což byl jeden z důvodů vzniku našeho politického hnutí.

KDU-ČSL

Nemyslím si, že se město nevyjadřuje.

Hynek Melichar
(Piráti a Starostové)

Projekt se táhne už tak dlouho a informace o tom, zda se bude či nebude stavět a zda podle Šépkova návrhu či nové soutěže, se pravidelně objevovaly již někdy od r. 2009 a pak zase zapadaly. Debata se bohužel zredukovala na (menšinovou) obhajobu Šépkova návrhu a jeho (většinovou) kritiku. Chyběla mi substantivní debata o významu SEFA jako takového. Vedení města se k situaci okolo SEFO příliš nevyjadřuje a nevyjadřovalo ani v době, kdy kroky ministra kultury Staňka v této věci aktivizovaly část olomoucké veřejnosti. Možná i proto, že otevřeně podpořit stavbu dle stávajícího návrhu není s ohledem na značnou kritiku z řad veřejnosti pro některé politicky žádoucí a vedení města vnímá jako klíčové jiné priority.

Marek Zelenka
(Piráti a Starostové)

Nejvyšším orgánem města je zastupitelstvo. To je kolektivní orgán. Není mi jasné, jak by se mělo zastupitelstvo k projektu vyjádřit. Přijímat usnesení typu: "Líbí se vám architektonický návrh?" je absurdní.

Andrea Hanáčková
(Piráti a Starostové)

Protože vznikl dojem, že věc je uzavřená a nedá se s ní nic dělat. Protože jsme rádi, že máme „přiklepnutý“ balík peněz a chceme je do Olomouce dostat i za cenu realizace morálně zastaralého a nedostatečně mediálně i odborně konzultovaného projektu. Protože Muzeum umění patří pod správu kraje a ministerstva a Olomouc nemá správní ani politické kompetence do věci zasahovat. V neposlední řadě ono „olomoucké mlčení“ souvisí s neochotou mnoha lidí (dlouho i mne samotné) oponovat váženým autoritám prof. Zatloukala, prof. Šváchy a dalších. Chybí také odborná oponentury projektu, laická veřejnost se nemá o co opřít. V takové atmosféře už stačí jen pohrozit soudními žalobami a nevýhodně uzavřenými smlouvami mezi objednavatelem a autorem projektu a diskuse obvykle končí. Pokus o debatu i na půdě ZMO byla tímto umlčena (viz zápisy z jednání ZMO), považuji to za chybu, kterou lze napravit znovunastolením tohoto tématu.

Jakub Knápek
(Piráti a Starostové)

Momentálně (prosinec 2020) se město zabývá úplně jinými problémy - astronomický dluh, epidemie Covid-19 prostě odsunuly SEFO na vedlejší kolej.

Radmila Prchal Pavlíčková
(Piráti a Starostové)

Obávám se, že město bylo donedávna zavaleno agendou související s pro mě podstatně kontroverznějším developerským projektem Šantovka Tower.

Viktor Tichák
(Piráti a Starostové)

K politické bitvě na téma “má být soutěž či nikoli” jsem se vyjádřil v předchozí odpovědi. Občané možná od zastupitelů čekají bitvu na téma “stavba se mi líbí či nikoli”, té se ale opravdu vyhýbáme, poněvadž by městská politika neměla být založena na subjektivních hodnoceních zastupitelů. Sledujeme odbornou diskusi.

Otázka 5 z 6

V sousedství Muzea umění je rozsáhlý objekt Hanáckých kasáren, o kterém se krátce uvažovalo jako o variantě pro umístění SEFO. Jaký je váš pohled na tuto možnost?

SpOLečně

Hanácká kasárna jsou kulturní památkou pro výstavní i depozitní účely naprosto nevhodnou. Jejich přebudování by stálo přinejmenším jednu miliardu korun. Naopak se domníváme, že tyto velké prostory by se po nepatrných úpravách mohly využít pro potřeby Magistrátu města Olomouce. Jsou v centru, přitom s možností parkování, a město by mohlo opustit budovy, které si draze pronajímá.

ProOlomouc

Hanácká kasárna nejsou vhodným objektem pro moderní galerii.

KDU-ČSL

Určitě by i tento objekt měl být zapojen do odborné diskuze.

Hynek Melichar
(Piráti a Starostové)

Podporuji myšlenku vzniku novostavby SEFA v proluce vedle Muzea umění jako svébytného architektonického artefaktu. Hanácká kasárna by měla být ideálně využita pro potřeby magistrátu města a/nebo krajského úřadu. Pro potřeby SEFO nejsou „úřední“ prostory kasáren vhodné.

Marek Zelenka
(Piráti a Starostové)

Hanácká kasárna jsou ideální budova pro budoucí magistrát města. Doufám, že se podaří je pro tento účel získat.

Andrea Hanáčková
(Piráti a Starostové)

Myslím, že by bylo dobré tuto variantu nadále zvažovat, prostory HK by mohlo Muzeum umění i budoucí SEFO zcela jistě využívat částečně jako depozitář. Dovedu si dobře představit i moderně řešený galerijní prostor na nádvoří, viz třeba realizace v Písku a jinde.

Jakub Knápek
(Piráti a Starostové)

Hanácká kasárna nabízí výborný strategický prostor pro magistrát města Olomouce, a tuto myšlenku se snažíme v našem zastupitelském klubu dlouhodobě prosazovat.

Radmila Prchal Pavlíčková
(Piráti a Starostové)

Interiérové dispozice kasáren (i jejich nepochybně svébytný genius loci, související s vojenskou disciplínou a kázní) mohou být podle mne velmi dobře adaptovány na administrativní prostory. Domnívám se, že SEFO si zaslouží moderní, novou architekturu.

Viktor Tichák
(Piráti a Starostové)

Hanácká kasárna jsou objekt vhodný spíše pro administrativu a sklady. Doufejme, že se podaří získat je pro kanceláře města či kraje.

Otázka 6 z 6

Jak by se podle vás mělo postupovat, aby řešení SEFO bylo pro město Olomouc, občany, kulturní veřejnost co nejpřínosnější?

SpOLečně

Držme Muzeu umění Olomouc palce, aby tento projekt konečně dotáhlo do zdárného konce!

ProOlomouc

Veřejně o něm diskutovat, zveřejnit zadání náplně, funkce. Ideálně vyhlásit novou architektonickou soutěž. Pokud se to nepodaří, provést nezávislé odborné posouzení návrhu z hlediska galerijní funkce, stavební techniky a nákladů, komunikovat nadstandardně s arch. Šépkou, přípravu projektu hlídat a oponovat vysoce kvalifikovanými odborníky na straně investora.

KDU-ČSL

Především by měl být opakovaně projednán a revidován celkový koncept a zadání stavby za maximální účasti odborníků, aby navrhovaná stavba v maximální míře vyhovovala provozně i prostorově všem požadavkům. Z nezávislé architektonické soutěže by pak měl vzejít nový návrh – kvalitní stavba.

Hynek Melichar
(Piráti a Starostové)

Především by mělo být jasně řečeno, co to SEFO jako instituce je, jaký je jeho význam pro město i ČR, jaké jsou klady a zápory stávajícího návrhu. Obecně mi chybí kultivovaná diskuse mimo odbornou komunitu. A měly by být podnikány kroky k tomu, aby SEFO po více jak deseti letech konečně vzniklo.

Marek Zelenka
(Piráti a Starostové)

Neházet projektu klacky pod nohy.

Andrea Hanáčková
(Piráti a Starostové)

Neváhat otvírat diskusi i v situaci, kdy se zdá, že je vše uzavřeno, hotovo, předplaceno a ve fázi podrobnějšího projektu. V situaci, kdy se nově zvolená krajská garnitura snaží zastavit i projekty, které jsou již obehnané plotem a je v nich stavební technika, v situaci, kdy se tato krajská garnitura snaží zrušit léta budované klientelistické vazby různých subjektů, mi připadá zcela v pořádku bavit se i zásadně o projektu, který je stále zatím jen na papíře a jehož revize může vést k lepšímu projektu.

Jakub Knápek
(Piráti a Starostové)

V ideálním případě vypsat novou otevřenou architektonickou soutěž a do širší debaty zapojit co nejvíce obyvatel Olomouce.

Radmila Prchal Pavlíčková
(Piráti a Starostové)

Namísto kultury sporu by mělo nastoupit společné hledání řešení, které ale bude splňovat nově definované požadavky. Svět se po deseti letech radikálně změnil a už jen to by mělo vést k přehodnocení původních, dnes již nepochybně v mnoha ohledech zastaralých záměrů, a nově definované funkcionality stavby - nemyslím teď jen ekologii, ale třeba také nové hygienické standardy v souvislosti s pandemickou zkušeností.

Viktor Tichák
(Piráti a Starostové)

Pokud se bavíme o funkci Středoevropského fóra, cestou je určitě jeho budoucí otevřenost, participace občanů, komunitní charakter a zároveň velký přesah. Mohlo by se tak stát jednou z vlajkových lodí města.

next arrow

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *