Architektonická soutěž je nutná

V první řadě je potřeba říct, že samotné SEFO není špatný projekt. Vybudovat v Olomouci důstojnou expozici středoevropského výtvarného umění je ambiciózní plán, který by, kdyby se povedl, určitě pozvedl prestiž nejen Muzea umění, ale i města Olomouc.

Nejde o to zabránit stavbě nové galerijní budovy. Právě naopak. Cílem je podpořit co nejkvalitnější projekt, který bude splňovat nejvyšší nároky. Vždyť kdy se naposledy postavila nová galerie a nešlo jen o přestavbu budovy původně určené k jiným účelům?

Abychom takový projet získali, nelze obejít jedinou možnou cestu, a tou je architektonická soutěž. Nejlépe mezinárodní a s komisí složenou z lidí, kteří mají s galerijním provozem rozsáhlé zkušenosti. Je potřeba se vrátit na začátek a architektonickou soutěž vypsat.

Námitky, že je na to už pozdě, že Šépkův návrh je již rozpracovaný a architekt by se již anonymní soutěže nemohl účastnit, neobstojí. Proti nim totiž stojí fakt, že galerie SEFO tu bude sloužit po mnoho dalších generací. Pomůže rozvinout kulturní život a prostředí historického centra Olomouce, nebo ho naopak nenávratně poškodí.

Je-li předpokládaný rozpočet na stavbu skoro 600 milionů korun, jsou náklady na soutěž v řádu jednotek procent. Navíc pokud ze soutěže vzejde ekologičtější návrh než je ten současný, náklady na soutěž se brzy vrátí formou úspor za energie. Nelze také vyloučit, že celková cena vítězného projektu může být nižší, než je ta současná.

Investice z veřejných prostředků by měla být prověřena otevřenou soutěží ostatně vždy. Zcela směšný je argument, že se přece bude soutěžit stavební firma, a tím se učiní pravidlům za dost. I laikům je zřejmé, že cena a především hodnota hotové galerijní budovy souvisí s návrhem projektu víc, než výběr stavební firmy.

Vypsání architektonické soutěže leželo na stole vícekrát. Naposledy ji jako podmínku stanovil bývalý ministr kultury Staněk. Bohužel jeho nástupce Zaorálek ji zrušil v oportunistické snaze uklidnit situaci v Muzeu umění a v části kulturní obce.

Architektonická soutěž na SEFO je nutná. Bez ní se ambice být středoevropským centrem lomí v něco malého a amatérského. Pokračování v přípravě stavby bez řádné soutěže poškozuje nejen Olomouc, ale ve svém důsledku celý region a Českou republiku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *