Anketa pro olomoucké zastupitele

Obrátili jsme se prostřednictvím předsedů zastupitelských klubů na olomoucké zastupitele s následující anketou.

Obracíme se na Vás jako na předsedu klubu zastupitelů jménem vznikající občanské iniciativy, jejímž cílem je změna projektu stavby budovy SEFO v prostoru ulice Denisova v Olomouci. Zajímá nás názor zastupitelů na dostavbu Muzea umění Olomouc v historickém jádru města Olomouc, a proto Vaším prostřednictvím žádáme zastupitele vašeho klubu o odpovědi na otázky uvedené níže. Takto získané názory zastupitelů chceme zprostředkovat veřejnosti na naší internetové stránce www.sefoolomouc.cz a otevřít tak diskuzi na toto téma.

  1.  Jak vnímáte záměr vybudovat Středoevropské fórum v Olomouci?
  2. Jak na Vás působí návrh budovy SEFO, jak je známý z nákresů, modelů a virtuálních modelací arch. Šépky, které jsou zveřejňovány Muzeem umění Olomouc?
  3. Projekt SEFO iniciovalo Muzeum umění Olomouc před více než deseti lety. Vzápětí představilo návrh budovy vytvořený architektem Šépkou, aniž proběhla architektonická soutěž. Jak se stavíte k názoru, že stavby financované z veřejných prostředků, navíc v historickém centru města, by měly vzejít z otevřené architektonické soutěže?
  4. Jste zvoleným zastupitelem města Olomouce. Stavba se připravuje v historickém jádru města, zásadně ovlivní podobu náměstí Republiky a přilehlé Denisovy a Univerzitní ulice. Proč se město Olomouc k projektu SEFO prakticky nevyjadřuje?
  5. V sousedství Muzea umění je rozsáhlý objekt Hanáckých kasáren, o kterém se krátce uvažovalo jako o variantě pro umístění SEFO. Jaký je Váš pohled na tuto možnost?
  6. Jak by se podle Vás mělo postupovat, aby řešení SEFO bylo pro město Olomouc, občany, kulturní veřejnost co nejpřínosnější?

Děkujeme předem za zprostředkování naší žádosti členům Vašeho zastupitelského klubu a za odpovědi na naše otázky. Odpovědi prosím posílejte na e-mailovou adresu anketa@sefoolomouc.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *